Translate on my blog

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Εθνικός ύμνος της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ο Εθνικός Ύμνος της Κιργιζιανής Δημοκρατίας (στα κιργιζιανά: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни,: Kyrgyz Respublikasynyn Mamlekettik Gimni ρωσικά: Государственный гимн Киргизской Республики) καθιερώθηκε το 1992, για τη νεοσύστατη δημοκρατία της Κιργιζίας. Συνθέτες είναι οι Νασίρ Νταβλέσοβ (Nasyr Davlesov) και Καλί Μολντομπαζάνοφ (Kalyi Moldobasanov), ενώ οι στίχοι γράφτηκαν από τους Τζαμίλ Σαντίκοφ ( Djamil Sadykov) και Εσμαμπέτ Κουλούεφ (Eshmambet Kuluev).

Στίχοι στα κιργιζιανά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικοί χαρακτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.
Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүгө.
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.
Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап урпактарга берели.
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Μεταγραφή στα λατινικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ak möňgülüü aska zoolor, talaalar,
Elibizdin jany menen barabar.
Sansyz kylym Ala-Toosun mekendep,
Saktap keldi bizdin ata-babalar.
Algalaý ber, kyrgyz el,
Azattyktyn jolunda.
Örkündöý ber, ösö ber,
Öz tagdyryň koluňda.
Baýyrtadan bütköm münöz elime,
Dostoruna daýar dilin berüügö.
Bul yntymak el birdigin shiretip,
Beykuttuktu beret kyrgyz jerine.
Algalaý ber, kyrgyz el,
Azattyktyn jolunda.
Örkündöý ber, ösö ber,
Öz tagdyryň koluňda.
Atkarylyp eldin ümüt, tilegi,
Jelbiredi erkindiktin jelegi.
Bizge jetken ata saltyn, murasyn,
Yýyk saktap urpaktarga bereli.
Algalaý ber, kyrgyz el,
Azattyktyn ğolunda.
Örkündöý ber, ösö ber,
Öz tagdyryň koluňda.

Ρωσική μετάφραση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικοί χαρακτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Высокие горы, долины, поля -
Родная, заветная наша земля.
Отцы наши жили среди Ала-Тоо
Всегда свою родину свято храня.
Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!
Извечно народ наш для дружбы открыт,
Единство и дружбу он в сердце хранит.
Земля Кыргызстана, родная страна
Лучами согласия озарена.
Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!
Мечты и надежды отцов сбылись.
И знамя свободы возносится ввысь.
Наследье отцов наших передадим
На благо народа потомкам своим
Вперед, кыргызский народ,
Путем свободы вперед!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!

Μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Vysokie gory, doliny, polia,
Rodnaia, zavetnaia nasha zemlia,
Otsy nashi zhili sredi Ala-Too
Vsegda svoiu rodinu sviato khrania.
Vpered, kyrgzskii narod,
Putem svobody vpered
Vzrastai, narod rastsvetai,
Svoiu sud'bu sozidai.
Izvechno narod nash dlia druzby otkryt
Edinstvo i druzhbu on v serdtse khranit
Zemlia Kyrgyzstana rodnaia strana
Luchami soglasia ozarena.
Vpered, kyrgzskii narod,
Putem svobody vpered
Vzrastai, narod rastsvetai,
Svoiu sud'bu sozidai.
Mechty i nadezhdy naroda sbylis'
I znamia svobody voznositsia vvys'.
Nasled'e otsov nashikh peredadim
Na blago naroda potomkam svoim.
Vpered, kyrgzskii narod,
Putem svobody vpered
Vzrastai, narod rastsvetai,
Svoiu sud'bu sozidai.

Ελληνική μετάφραση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ψηλά βουνά, κοιλάδες και χωράφια
Είναι η αυτόχθων χώρα μας.
Οι πατέρες μας έζησαν στο Ala-Too,
Σώζοντας πάντα την μητέρα πατρίδα.
Εμπρός, λαέ της Κιργιζίας,
Εμπρός για την ελευθερία!
Στάσου στα πόδια σου και άνθισε!
Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου!
Είμαστε ανοικτοί στην ελευθερία για πολύ καιρό.
Η φιλία και η ομόνοια είναι στις καρδιές μας
Η γη της Κιργιζίας, το κράτος που μας γέννησε,
Λάμπει στις ακτίνες της ομοψυχίας.
Εμπρός, λαέ της Κιργιζίας,
Εμπρός για την ελευθερία!
Στάσου στα πόδια σου και άνθισε!
Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου!
Τα όνειρα των ανθρώπων βγήκαν αληθινά,
Και η σημαία της ελευθερίας βρίσκεται από πάνω μας.
Η κληρονομιά των πατέρων μας θα
Περάσει στους γιους μας για το καλό του λαού.
Εμπρός, λαέ της Κιργιζίας,
Εμπρός για την ελευθερία!
Στάσου στα πόδια σου και άνθισε!
Πάρε την τύχη σου στα χέρια σου!

Εξωτερικές συνδέσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα National Anthem of the Kyrgyz Republic της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).